Fabian Society

Fabian Society
Fabian Society, et januar 1884 i London stiftet selskab til propaganda for en fredelig, antirevolutionær socialisme, hvis praktiske formål er lidt efter lidt at søge den kollektivistiske samfundsorden gennemført. Fabian Society er en sammenslutning af socialismens intellektuelle elite, antallet af selskabets medlemmer har derfor aldrig været stort og angives 1916 at udgøre omkring 2.500, spredt over hele den engelsktalende verden, og heraf hører ikke fuldt halvparten hjemme i London som medlemmer af moderforeningen. "Fabierne", som medlemmerne kaldes, opdrages til ledere og organisatorer i socialpolitiske foreninger og har derigennem kunnet opnå megen indflydelse; adskillige af dem har indtaget en fremskudt stilling i det politiske liv, i videnskab og Litteratur. Blandt Fabian Society's grundlæggere og ledende personligheder endnu i dag er den betydelige socialpolitiker og samfundsvidenskabelige forfatter Sidney Webb og dramatikeren Bernhard Shaw, hvis radikalisme har suget næring af fabiernes lære. Propagandaen for denne har for øvrigt fundet afløb overvejende i en samling Afhandlinger af forskellige forfattere under den fælles titel Fabian Essays in Socialism, redigeret af Bernhard Shaw (1889; norsk udgave ved Fr. Wolff, 1895-97), i omkring 200 brochurer (Fabian tracts) og flyveblade, alle spredt i store oplag. Fabian Society har underafdelinger i de fleste større byer i England, Skotland og Irland. Desuden findes filialer i de forenede stater, hvor bevægelsen 1895-96 havde et eget tidsskrift, The American Fabian, redigeret af sociologen W. D. P. Bliss.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Fabian Society — Domaine d activité généraliste Création 1884 Personnes clés Peter Archer, Président Tim Horton, directeur des études …   Wikipédia en Français

  • Fabian society — Domaine d activité : géné …   Wikipédia en Français

  • FABIAN SOCIETY — Les «Fabiens» constituent depuis 1884 le plus célèbre club de pensée socialiste en Angleterre. Gros de quelques centaines de membres dans les années 1890, il en compte 2 462 en 1909, dont plus de la moitié sont des Londoniens. Ce nombre a plus… …   Encyclopédie Universelle

  • Fabian Society —   [ feɪbjən sə saɪətɪ; englisch »Fabier Gesellschaft«], 1883/84 entstandene Vereinigung britischer Intellektueller (u. a. S. und Beatrice Webb, G. B. Shaw, H. G. Wells), die in Ablehnung des Manchester Liberalismus (Manchestertum) und in… …   Universal-Lexikon

  • Fabian Society — (engl., spr. sēbjĕn ßoßāi tĭ), 1883 in London gegründete sozialistische Gesellschaft mit 75 Zweigvereinen (darunter 5 University F. societies), die den Übergang der gesamten Produktion in Staatshände erstrebt und dafür durch Vorträge und in den… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Fabian Society — (engl., spr. fehbiĕn ßoßeiĭtĭ), sozialistische, 1883 in London gegründete engl. Gesellschaft; ihr Ziel ist die Verstaatlichung von Grund und Boden, Ackerbau, Handel und Industrie …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Fabian Society — n. [after FABIUS] an organization of English socialists, established in 1884, aiming to bring about socialism by gradual reforms rather than revolutionary action …   English World dictionary

  • Fabian Society — The Fabian Society is a British intellectual socialist movement, whose purpose is to advance the principles of Social democracy via gradualist and reformist, rather than revolutionary means. It is best known for its initial ground breaking work… …   Wikipedia

  • Fabian Society — a socialist organization founded in England in 1884, favoring the gradual spread of socialism by peaceful means. * * * Socialist society founded in 1883–84 in London, to establish a democratic socialist state in Britain. The name derived from… …   Universalium

  • Fabian Society — Die Fabian Gesellschaft ist eine britische sozialistische intellektuelle Bewegung, die durch ihre wegweisende Arbeit im späten 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg bekannt wurde. Vergleichbare Gesellschaften bestehen in Australien und… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”